หลักเกณฑ์การการบริจาคและสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมทางศิลปะ ของ Artplus

กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างยั่งยืน เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะที่มีประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างคุณค่าวงการศิลปะอันจะนำไปสู่การพัฒนาของสังคมไทย หน่วยงาน, องค์กร, สถานศึกษา, บุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์ขอการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะ

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทร 0823501113  

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

หรือนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
เลขที่ 19/1 หมู่1 อาคารกนกวรณ2 ซอยสภ.บางกรวย ถนนราชพฤกษ์ 
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: