ศิลปะเด็ก อายุ 3 ปีขึ้นไป

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นอนุบาล กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  หัวข้อการเรียน
+ ชุดฝึกลายเส้น
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ ชุดนิทานคุณหนู
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ กิจกรรมงานประดิษฐ์แสนสนุก สีน้ำเด็ก
+ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน ดินเบา ดินเกาหลี

 เปิดทุกวัน เสาร์, อาทิตย์, ธรรมดา(เปิดเทอม)
รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 5000บาท (รวมอุปกรณ์)
ครั้งละ 650 บาท

รหัสกิจกรรม AP100

ศิลปะเด็ก งานประดิษฐ์

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นอนุบาล กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ 
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  
หัวข้อการเรียน
+ ชุดฝึกลายเส้น
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ ชุดนิทานคุณหนู
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ กิจกรรมศิลปะแสนสนุก เรียนสีน้ำสำหรับเด็ก
+ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน ดินเบา ดินเกาหลี
+ กิจกรรมงานประดิษฐ์แสนสนุก
+ กิจกรรมตุ๊กตาผ้านิ่ม
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 4000บาท รวมอุปกรณ์แล้ว
( ****Pre-Test ก่อนเรียน 20นาทีค่ะ****)

ศิลปะเด็ก อายุ 7 ปีขึ้นไป

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นประถม กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  
หัวข้อการเรียน
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ แรงบันดาลใจจากปัจจัยภายใน
+ แรงบันดาลใจจากปัจจัยภายนอก
+ กิจกรรมวิถีไทย วัฒนธรรมประเพณ๊
+ เสนอหัวข้อ Portfolio Development เป็นต้น
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 16:00-19:00

ค่าเรียน 10ครั้ง 5000บาท (รวมอุปกรณ์)
ครั้งละ 650 บาท

รหัสกิจกรรม AP200

ระดับมัธยม - บุคคลทั่วไป

ชั้นเรียนศิลปะระดับมัธยม-บุคคลทั่วไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับผู้เรียนระดับมัธยม - บุุคคลทั่วไป กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานประดิษฐ์ workshop และ portfolio development 
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  สีน้ำมัน 
+ workshop วาดเส้น Basic Drawing1
+ workshop วาดเส้น Basic Drawing2
+ workshop วาดเส้น Advance Drawing1
+ workshop วาดเส้น Advance Drawing2
+ workshop สีน้ำ Watercolor in studio
+ workshop สีน้ำ Plein-air painting
+ workshop สีอาคายลิค Painting in studio
+ workshop งานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
+ workshop วิชาภาคเตรียมสอบสถาบันศิลปะ
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 5000บาท (ไม่รวมอุปกรณ์)
ครั้งละ 850 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์)

รหัสกิจกรรม 
AP300

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: