มาตราฐานอุปกรณ์

เป้าหมายการจัดการอุปกรณ์    

ข้อกำหนดอุปกรณ์ที่มาตราฐาน Artplus

กำหนดให้มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการทำงานที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ทำงาน อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

1.ข้อกำหนดสถานที่ ห้องเรียนมีพื้นที่แยกเป็นสัดส่วน มีความสว่าง

***ไม่มีประตูกั้นระหว่างภายในและภายนอกห้องเรียน ถ้ามีประตูให้เปิดไว้เสมอ

2. กำหนดให้พื้นที่นั่งแบบนั่งพื้น นั่งโต๊ะ และแบบขาตั้ง ให้ผู้เรียนเลือกที่นั่งของตนเองตามความสมัครใจ

3. กำหนดให้มีอัตราส่วนระหว่างผู้สอนต่อผู้เรียน เป็น 1:5 คน

4. กำหนดให้ผู้สอนศึกษาด้านศิลปะโดยตรง มีความประพฤติดี สุภาพ มีสุขภาพดี

ไม่มีโรคติดต่อ และไม่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อสังคม

5. กำหนดให้มีสื่อการสอนและอุปกรณ์คุณภาพดีที่เหมาะสมกับหัวข้อกิจกรรม 

 

ข้อกำหนดด้านอุปกรณ์

อุปกรณ์สร้างชิ้นงาน

1.กระดาษวาดเขียนคุณภาพดี มาตราฐานยุโรป 100 ปอนด์ขึ้นไปขนาดหลากหลายดังต่อไปนี้

1.1 ขนาด A2

1.2 ขนาด A3

1.3 ขนาด A4

1.4 กระดานไวท์บอร์ด

1.5 กระดาษสเก็ตสำหรับ

 

2. ผ้าใบแคนวาสคุณภาพดี มาตราฐานยุโรป ขนาดหลากหลาย

2.1 ชิ้นงานผ้าใบแคนวาสแบบติดบนกรอบไม้ ขนาด 40x50 เซนติเมตรขึ้นไป 

2.2 ชิ้นงานผ้าใบแคนวาสแบบไม่ติดบนกรอบไม้ ขนาด 30x30 เซนติเมตรขึ้นไป

2.3 ชิ้นงานผ้าผ้าใบแคนวาสแบบเย็บติดชิ้นงานสามมิติ

 

3. ชิ้นงานสามมิติ

3.1 ดินเหนียว

3.2 ดินเบา ดินเกาหลี

3.3 ดินน้ำมัน

3.4 งานศิลปกรรมกระดาษจากวัสดุเหลือใช้

3.5 งานศิลปกรรมจากกระดาษแข็ง ชนิดเทาขาว และ การดาษชานอ้อย

3.6 งานศิลปกรรมจากผ้า

3.7 งานศิลปกรรมโครงสร้างจากหลอดดูดน้ำ, ตะเกียบ, ไม่เสียบลูกชิ้น, ไม้จิ้มฟัน

 

4. อุปกรณ์ศิลปะมาตราฐาน Artplus Studio สำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะกรรมพื้นฐาน

กำหนดให้มีหลากหลายแต่ละชนิดมีความหนักเบาต่างกัน สีด้ามต่างกัน และแหล่งที่มา

ต่างกันจากแหล่งผลิตทั่วโลก จัดวางในตำแหน่งที่ผู้เรียนสามารถหยิบใช้และจัดเก็บได้สะดวก 

4.1 ดินสอดำ HB (ประเทศจีน)

4.2 ดินสอ 2B ตราช้าง (ประเทศไทย)

4.3 ดินสอ EE ยี่ห้อ Statelier (เยอรมันนี) 

4.4 ดินสอดำชนิดพิเศษ เกรดศิลปิน ยี่ห้อ PrismaColor 

4.5 ปากกาเมจิก สำหรับตัดเส้น 

4.6 ปากกาเมจิก หัวตัด สำหรับตัดเส้น

4.7 ปากกาลูกลื่นสีดำ

4.8 ปากกาหมึกซึมหัวกำมะหยี่สีดำ

4.9 ดินสอดำไส้สีไม้เทียนขนาดใหญ่

4.10 ยางลบคุณภาพดี

4.11 กรรไกรเล็ก

4.12 กรรไกรใหญ่

4.13 กรรไกรซิกแซก

4.14 คัตเตอร์ใหญ่สำหรับตัดกระดาษ

4.15 คัตเตอร์เล็กสำหรับเหลาดินสอ

4.16 กบเหลาดินสอชนิดตั้งโต๊ะ

4.17 กบเหลาดินสอชนิดมือหมุน

4.18 ถังขยะใบเล็กประจำโต๊ะ

4.19 ถังขยะประจำห้องเรียน

4.20 ถังขยะส่วนกลางStudio

4.21 ถังขยะรวม สำหรับคัดแยกขยะ

4.22 ตู้กดน้ำดื่ม

4.23 ผ้ากันเปื้อน

4.24 กระดาษทิชชู่

4.25 ผ้าเช็ดโต๊ะ

4.26 อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาด

4.27 อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้ถูพื้นและถังซัก

4.28 อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่ตักผง 

4.29 อุปกรณ์บรรจุน้ำผสมสี

4.30 อุปกรณ์รองน้ำผสมสีที่ใช้แล้ว

4.31 เทปใส

4.32 เทปกาว

4.33 กาวลาเท็กซ์

4.34 ปืนกาวร้อน

4.35 ไส้ปืนกาวร้อน

4.36 ซองแก้วใสสำหรับรวบรวมผลงาน

4.37 ใบบันทึกเวลาเรียน

 

 

5. สีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน กำหนดให้มีใช้คุณภาพมาตรฐานเบื้องต้น

*** สำหรับผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษควรมีเป็นของตนเอง อาทิ ระดับมัธยมขึ้นไป และ ระดับบุคคลทั่วไป

1. พู่กัน

2. สีไม้

3. สีชอล์ค

4. สีเทียน

5. สีอาคายลิค

6. สีโปสเตอร์

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: