• description 1

  • description 2

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นอนุบาล กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  หัวข้อการเรียน
+ ชุดฝึกลายเส้น
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ ชุดนิทานคุณหนู
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ กิจกรรมงานประดิษฐ์แสนสนุก สีน้ำเด็ก
+ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน ดินเบา ดินเกาหลี

 เปิดทุกวัน เสาร์, อาทิตย์, ธรรมดา(เปิดเทอม)
รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 4000บาท รวมอุปกรณ์แล้ว
( ****Pre-Test ก่อนเรียน 20นาทีค่ะ****)

รหัสกิจกรรม AP100

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: