• description 1

  • description 2

คอร์สปิดเทอม 2018

 

คอร์สเรียนศิลปะปิดเทอมที่อาร์ตพลัส

----------------------------

Artplusกำลังเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจ

กิจกรรมเทอมนี้ เรียนวาดรูป สีน้ำ สีอาคายลิค และงานปั้น

 

โครงสร้างกิจกรรม

----------------------------

ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางศิลปะอย่างต่อเนื่องในกรอบ

ระยะเวลา วางแผน คิด วิเคราะห์ ศึกษา ลงมือปฏิบัติการทำงานศิลปะ

จากหัวข้อและปัจจัยการศึกษาที่หลากหลาย โดยผู้เรียนเป็นผู้กำหนด

หัวข้อกิจกรรมจากแนวทางที่ตกลงพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและ

ผู้ให้คำแนะนำ โดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งอุปกรณ์การสร้างสรรค์

งานพื้นฐานและอุปกรณ์ขั้นสูง ในการทำงานหลากหลายมิติ ขนาดและพื้นผิว 

เพื่อเปิดกว้างแนวความคิดในการทำงานศิลปะอย่างมีศักยภาพสูงสุด

 

วัน/เวลา

----------------------------

กิจกรรมศิลปะแสนสนุก วันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 9.00น.-15.00น. 

เรียน10วัน 6,500บาท 

 

กิจกรรม

----------------------------------

เรียนปั้นดิน วาดรูป ระบายสีชอล์ค สีน้ำ สีอาคายลิค

 

หัวข้อการเรียน 

------------------------------------

จิตรกรรมช่วงเช้า

 

หัวข้อกิจกรรมมิติสัมพันธ์ช่วงบ่าย

 

ติดต่อ

------------------------------------

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 024233194

มือถือครูหนึ่ง โทร 0851175152 และ 0823501113

 

 ตารางคอร์สปิดเทอม ช่วงต้นเดือนมีนาออกแล้วนะครับ

พัฒนาทักษะทางศิลปะ ในตารางนี้เป็นหัวข้อ

ในกลุ่มการสร้างแรงบันดาลใจ

ปัจจัยการเรียนรู้จากภายนอก เน้นการศึกษาความงาม

จากสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติ 

---------------------------------------

 

 

อัพเดทตารางกิจกรรมประจำวัน การเรียนรู้กลุ่มแรงบันดาลใจจากภายใน +

ศิลปะเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาจิตใจ สร้างสมาธิ และปัญญา 

ถ่ายทอดความคิดจิตสำนึก คุณธรรม ศีลธรรม ความสุขสดใสและความทรงจำในวัยเยาว์

เป็นดั่งสมุดบันทึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของชีวิต

 

---------------------------------------

สอบถามโทร 0823501113 (ครูหนึ่ง)

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: